mieszkanie w Strzegomiu, pierwsze piętro

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 375/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-02-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na pierwszym piętrze budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonego, wraz z udziałem 664/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy
w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28151. Powierzchnia użytkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi: 49,00 m2. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC.
Na ścianach wykonane gładzie i tynki strukturalne. W łazience znajduje się wanna, WC i umywalka. Na ścianach i na podłodze w łazience kafelki ceramiczne. Lokal ogrzewany kominkiem. Na podłogach panele podłogowe. W lokalu okna PCV nowego typu, drzwi wewnętrzne płycinowe. Lokal mieszkalny posiada instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, gazową. Ogólny stan techniczny i wizualny przedmiotowego lokalu oceniono, jako średni.
należącej  do dłużników: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska
położonej: 58-150 Strzegom, Aleja Wojska Polskiego 9/12,
(gmina Strzegom powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)
dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 38172   [NKW: SW1S/00038172/7]
Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
60 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 30.01.2018r. godzina 15:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Asesor Komorniczy                                                  Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                          Ida Piecuch