Altanka 6 - kątna, brąz 3,80 m po przekątnej, sosna + inne

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Ida Piecuch

 

Kancelaria Komornicza, Rynek 35, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Km 372/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2017 o godz. 10:10
w lokalu dłużnika pod adresem: Słotwina 65D, 58-100 Świdnica, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1 Altanka 6 - kątna, brąz 3,80 m po przekątnej, sosna 1 6 000,00 zł** 3 000,00 zł
2 Altanka drewniana 2,5m x 2,5 m, otwarta, sosna 1 4 000,00 zł** 2 000,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy

Ida Piecuch